Interhêççión de rexaço o êppurçión, uçuarmente êcclamá enérhicamente.

Eh: Húndu d’aquí ya!

Enviado por: PaK_Zer0